İLİŞKİ(KORELASYON)

İLİŞKİ(KORELASYON)

İki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren katsayıya korelasyon katsayısı denir."r" ile gösterilir.

r ,  -1≤r≤1 değerler alacacağından 0.25 gibi değerler olabilir ama biz .25 olarak göstericez 


aynı değerlerdir gösterimleri farklıdır.


0.00 a yaklaştıkça ilişki azalır +1.00 ya da -1.00 yaklaştıkça ilişki artar.Mükemmellik

+1.00 pozitif yönde güçlü ilişki hatta mükemmel ilişkiyi gösterir.

-1.00 negatif yönde güçlü ilişki hatta mükemmel ilişkiyi gösterir.

Mükemmel ilişki sadece +1.00 ve -1.00 ilişkide gerçekleşir.


Korelasyon iki bölüme ayrılır:


a- Yönü


Yönler ikiye ayrılır + ve - .

1-Pozitif yönde ilişkide x değeri artarken y değeride artar.
2-Negatif yönde ilişkide x değeri artarken y değeride azalır ya da x değeri azalırken y değeride artar.b- Büyüklüğü(güçlülüğü)


Güçlülük yön farketmeksizin 0 a yaklaştıkça gücü azalır.ÖRNEK
-.85     .75 hangi ilişki daha güçlü?

ÇÖZÜM
-.85 negatif yönde güçlü ilişki olsada güçlülükte yön farketmeksizin 1 e yaklaştıkça güç artardı.

O yüzden -.85 daha güçlü


İlişkide güven

İlişki büyüdükçe ve güçlendikçe yöne bakılmaksızın ilişkide güven artar.


ÖRNEK

-.45     .65 hangi ilişki daha güvenilir?

ÇÖZÜM
Yöne bakılmaksızın en güçlü .65 bu yüzden en güvenilir budur.
Korelasyon hesaplarınızı buradan hesaplayabilirsiniz sadece değerleri yazıyorsunuz herşeyi program hesaplıyor.


Yazar:Ali Rıza ERDEM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder