MANTIK,BAĞLAÇ,KURALLAR

MANTIK


Mantık konusunu ayrıntılı bir biçimde ele alıcağız.Önerme Nedir?


Doğru ya da yanlış olabilir fakat bazen doğru bazen yanlış olmayan cümlelere önerme denir.

Önermeler iki çeşittir:

1-Yalınç önerme (Basit)
2-Bileşik önerme

"Elma kırmızıdır."(Yalınç önerme)


"Elma kırmızı ve armut yeşil."(Bileşik önerme)


Bağlaçlar

*değil,ve,ya da,ise,ancak ve ancak


Önermenin değili:


p' şeklinde gösterilir.

p  doğru ise p' yanlış

p  yanlış ise p' doğru


Ve bağlacı:


p∧q : p ve q iki durumda doğru olduğunda doğru , diğer durumlarda yanlış olur.
Veya bağlacı:


pvq : p ya da q iki durumda yanlış olduğunda yanlış , diğer durumlarda doğru olur.İse bağlacı(koşullu önerme):

p⇒q : p,doğru q,yanlış olduğunda yanlış , diğer durumlarda doğru olur.
p⇒q: p'vqAncak ve ancak bağlacı:

p⇔q : p doğru q yanlış , p yanlış q doğru olduğu durumlarda yanlış diğer durumlarda doğru olur.
p⇔q : (pq)∧(qp)
A ve B gibi iki bileşik önerme olsun doğruluk değerleri eşit ise A≡B eşdeğer önermeler denir.

Doğruluk çizelgesinde hep doğru varsa tüm geçerli önerme

Doğruluk çizelgesinde hep yanlış varsa tüm geçersiz önerme
Doğruluk çizelgesinde hem doğru hem yanlış varsa tüm geçersiz önerme

 q tüm geçerli olduğundan p q yani p gerektirir q anlamına gelir.

p  q tüm geçerli olduğundan p q  yani p gerekli ve yeterli koşul anlamına gelir.

KURALLAR

(pvq)'≡p'∧q'
                                → DE MORGAN KURALLARI                 
(pq)'≡p'vq'

pv(q∧r)≡(pvq)∧(pvq)

                                 →Dağılma Kuralı
p(qvr)≡(pq)v(pq)

(pvq)≡(qvp)

                                 →Değişme kuralı
(p∧q)(qp)

(pvq)vr≡pv(qvr)

                                 →Birleşme kuralı
(pq)r≡p(qr)

Konunun devamını buradan görebilirsiniz.
Yazar:Ali Rıza ERDEM

1 yorum:

  1. çok güzel bir site takdir ederim

    sağolun :) :):) ...

    YanıtlaSil