ÜÇGENDE ALAN | PİSAGOR TEOREMİ | COSİNÜS TEOREMİ İSPAT

ÜÇGENLER-2

Üçgende Alan

Üçgenin Alanı= Taban Alanı . Yükseklik / 2   ya da herhangi iki kenarı ile arasındaki açısının sinisünün ile çarpımının yarısıdır.
Pisagor Teoremi

Pisagor bağıntısında bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir yani  a ve b dik kenar ise c de hipotenüs ise ; a²+b² =c²

pisagor teoremi


pisagor teoremi

Cosinüs Teoremi

Üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş iken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılan formüldür. 


cosinüs teoremi


Yazar: Ali Rıza ERDEM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder